6. BESTUUR

Bestuur

Zorgen voor meedoen
• De Partij van de Arbeid kiest voor het gebiedsgericht werken.
• We gaan bij de decentralisatie van de AWBZ steeds uit van eigen kracht.
• De ontwikkeling van wijkteams wordt met kracht voortgezet.