22 april 2013

Verslag algemene ledenvergadering 21 maart 2013

Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 maart jl. zijn het jaarverslag van 2012 en het werkplan 2013 besproken.
De financiële jaarrekening 2012, het verslag van de kascontrolecommissie en het benoemen van de kascontrolecommissie van 2013 zijn vaste onderwerpen bij een jaarvergadering. De algemene ledenvergadering heeft de penningmeester zoals dat heet weer decharge verleend.
Vanuit het bestuur is afgesproken dat dit jaar Esther van Wamelen en Elly van Dijck de congresafgevaardigden vanuit Venray zijn. De eerstvolgende vergadering is 27 april in Leeuwarden.
Tijdens de jaarvergadering blikte fractievoorzitter Bert Linskens terug op het politieke jaar 2012.
Ook wethouder Twan Jansen gaf een korte toelichting op zaken die spelen binnen de politiek in Venray.
Verder stond de vergadering vooral in het teken van de voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.