Over ons

De Partij van de Arbeid in Venray heeft in de ruim zeventig jaar van haar bestaan altijd op de bres gestaan voor hen die het moeilijk hebben. We gaan daarbij uit van de grondbeginselen “eerlijk delen” en “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”. Onze partij wil werken aan gelijke kansen voor iedereen. Tegelijkertijd vragen wij van mensen om ook hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren. De Partij van de Arbeid gelooft in de mens die zijn of haar eigen leven inricht, maar die zich ook geborgen weet in een samenleving waarin mensen zorgen voor elkaar. Deze ruimte voor het individu en de zorg voor elkaar dienen in balans te zijn; dat biedt de beste kansen en zekerheden in deze veranderende wereld.