Motie PvdA voldoende gesteund, Venray maakt zich sterk voor kinderpardon

28 mei 2018

Gemeente Venray gaat bij staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid aandringen een oplossing te vinden voor ruim vierhonderd kinderen die al vijf jaar wachten op een verblijfsvergunning en die dreigen uitgezet te worden. Venray verklaart zichzelf tot kinderpardongemeente. Dat bleek dinsdag 22 mei tijdens de eerste raadsvergadering na de verkiezingen.
Fractievoorzitter Henk Bisschops van PvdA Venray legde dinsdagavond uit waarom de motie werd ingediend: volgens hem zijn er vierhonderd kinderen in Nederland die buiten de in 2013 ingevoerde pardonregeling vallen, maar die wel al meer dan vijf jaar wachten op een verblijfsvergunning. Hoewel de Tweede Kamer eerder een motie aannam om voor deze groep een oplossing te vinden, is dit niet opgenomen in het regeerakkoord.

Lokaal initiatief Bisschops: “Daarom is een landelijke actie opgestart, waarmee al 85.000 handtekeningen zijn verzameld. Ook in Venray is al een groot aantal handtekeningen gezet, en dat kun je nog steeds doen.” Hij verwees daarmee naar een lokaal initiatief
van Venraynaar Piet Kroft. “Wij hopen dat we als gemeenteraad uitspreken dat we een kinderpardongemeente zouden moeten zijn.” Naast PvdA werd de motie ingediend door SP, Venray Lokaal, CDA en de drie voormalige SP-fractieleden Gielens, Bruno en Van den Akker. Zij steunen het initiatief en willen van Venray ook echt een kinderpardongemeente maken. De partijen roepen het college op dit per brief aan staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid kenbaar te maken en bij de staatssecretaris te pleiten voor een oplossing voor de kinderen die uitgezet dreigen te worden. Bisschops: “Met de motie willen we een signaal afgeven aan Den Haag. Als meer gemeenten dat doen, dan maken we een statement en komt er mogelijk toch oplossing voor die ruim vierhonderd kinderen.”

De fracties van VVD en Samenwerking Venray steunden de motie niet. VVD’er Bas Künen: “We moeten de landelijke politiek niet hier lokaal overdoen. We hebben vertrouwen in politiek Den Haag dat zij de juiste overwegingen maken rondom deze kinderen.” Fractievoorzitter Martin Leenders van Samenwerking Venray gaf aan dat regels moeten worden nageleefd en er geen uitzonderingen voor gemaakt hoeven te worden. D66 steunde de motie wel, al maakt fractievoorzitter Daan Janssen de kanttekening dat er een structurele oplossing moet komen en dat er niet van kinderpardon tot kinderpardon wordt gelopen. De motie werd met een meerderheid van de raad aangenomen, waardoor Venray zich in gaat zetten voor het kinderpardon.