29 mei 2013

PvdA regio waardeert wij(k)initiatieven!

Zaterdag 25 mei 2013 organiseerde de PvdA Noord-Limburg een bijeenkomst over de zogenaamde kanteling binnen het Sociale Domein. Samen met de drie wethouders Birgit op de Laak (Horst aan de Maas), Ramon Testroote (Venlo) en Twan Jansen (Venray) werd in een enthousiaste setting concreet vorm gegeven aan het anders inrichten van onder andere de WMO, de arbeidsmarkt en het aanbod van zorg (de kanteling). De belangrijkste conclusie is dat de kanteling in noord Limburg alleen kan slagen als we de randvoorwaarden regionaal vastleggen.
Tijdens de discussie werd duidelijk dat de PvdA focus wil leggen op mensen in plaats van instituten en procedures. Niet meer kijken naar de uren die de zorg kosten, maar naar de prestatie die wordt geleverd. Mede door het zoeken naar verbindingen met verenigingen en het fysieke domein en door het investeren in het wijkgerichte aanbod van zorg investeren we in het nieuwe WIJ gevoel.
Tevens werd duidelijk dat in alle drie de gemeenten de kanteling zichtbaar wordt in concrete initiatieven. Van de dorpsdagvoorzieningen in Horst aan de Maas, de huizen van de wijk in Venlo tot de nieuwe maatschappelijke activeringsprojecten in Venray. Om door te kunnen pakken en op basis van deze pilots een wijdverbreid aanbod van voorzieningen te realiseren zullen er echter eerst regionaal afspraken moeten worden gemaakt over randvoorwaarden als wijkgerichte aanpak, inzetten op vraagverheldering, maatwerk binnen de verschillende steden en kernen en inzetten op een heldere en ontschotte financieringsstructuur.
15 Juni geeft staatsecretaris Jetta Klijnsma het startsein voor de waarderingsactie door de eerste wij(k)initiatieven in Kronenberg in het zonnetje te zetten.