UW MENING WORDT GEVRAAGD OVER BLADKORVEN

Door Henk Bisschops op 13 november 2017

– UITNODIGING van de PvdA Venray aan alle bewoners van Venray

PvdA Venray vraagt bewoners naar hun mening over het herinvoeren van bladkorven

Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober werd duidelijk dat er voorlopig geen bladkorven komen in Venray. Toch wil de PvdA Venray graag weten hoe bewoners van Venray over het herinvoeren van bladkorven denken. Daarom vragen wij alle bewoners van de gemeente Venray om hun mening over dit onderwerp voor 1 december a.s. aan ons kenbaar te maken.
Dat kan via de mail naar: bestuurpvdavenray@outlook.com of via onze facebookpagina https://www.facebook.com>pvdavenray; ook bereikbaar via onze website: https://venray.pvda.nl;

Meer achtergrondinformatie:
Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober heeft de Partij van de Arbeid aangegeven dat het doel van het herinvoeren van de bladkorven zou moeten zijn de dienstverlening aan onze burgers te verhogen. Door het inzetten van bladkorven zal de overlast van vallende bladeren, vooral in deze tijd van het jaar, worden verminderd. Ook zijn wij van mening dat inzet van bladkorven de verkeersveiligheid verhoogt. Er liggen immers minder (natte/gladde) bladeren op stoepen en op straten.

Het onderwerp bladkorven werd eerder, het laatst in juli 2017, in de gemeenteraad besproken. Het College van B&W is destijds in een motie gevraagd om bij de evaluatie van het afvalbeleid de bladkorven specifiek mee te nemen. Wij hadden verwacht dat er naar aanleiding van die motie onderzoek zou worden gedaan naar de behoefte aan bladkorven onder de inwoners van Venray. Helaas is dat niet gebeurd. Er is eigenlijk alleen nog maar een keer goed gekeken naar het bewonersonderzoek dat in mei 2017 al was afgenomen en daar zijn vervolgens conclusies uit getrokken.
In dat betreffende onderzoek zijn geen gerichte vragen over bladkorven gesteld; er was alleen de mogelijkheid om op open vragen te antwoorden; daarbij moest men dan zelf de bladkorven benoemen.

Wij horen graag van u!

Henk Bisschops,
Fractieleider Partij van de Arbeid Venray

Henk Bisschops

Henk Bisschops

Mijn naam is Henk Bisschops, geboren (1955) en getogen in Venray. Ik ben getrouwd met Yvonne, en samen hebben wij twee zonen, Rob en Frank. Nadat we 4 jaar in de nieuwe wijk Landweert hadden gewoond, zijn wij in 1989 verhuisd naar ’t Brûkske, en daar wonen we nog altijd met veel plezier. Na de

Meer over Henk Bisschops