Door Marja van Mil op 18 mei 2013

Kandidaatstelling Gemeenteraadsverkiezingen 2014

In de algemene ledenvergadering van 6 mei 2013 is een kandidaatstellingscommissie benoemd, bestaande uit Bert Linskens (voorzitter), Twan Jansen en Marja van Mil (secretaris), die een voorstel voor de lijstsamenstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 gaat voorbereiden.

Ook is op die vergadering het al aan de leden verspreide fractieprofiel vastgesteld.

Ieder lid van de PvdA Venray is van harte uitgenodigd, om zich – conform de richtlijnen van de PvdA – te kandideren voor gemeenteraadslid. Ook kan men andere PvdA-leden voordragen.

Kandidaten die opteren of aangemeld worden voor het lijsttrekkersschap dienen zich vóór 20 mei a.s. schriftelijk, (mag ook per e-mail) te melden.

De overige kandidaatstellingen dienen uiterlijk 10 september 2013 in het bezit te zijn van de secretaris van de kandidaatstellingscommissie (Marja van Mil) op onderstaand adres, waarna de commissie gesprekken zal voeren.

Aan alle kandidaten is het verzoek om een korte motivatiebrief te schrijven en een CV mee te sturen.

Het voorstel van de commissie wordt tijdens een algemene ledenvergadering aan de leden van PvdA Venray voorgelegd.

Marja van Mil
Secretaris
Stationsweg 125a
5803 AB VENRAY
bestuurpvdavenray@telfort.nl;

Marja van Mil

Marja van Mil

Ik ben Secretaris van het Bestuur van de PvdA in Venray. Daarnaast ben ik lid van de steunfractie.

Meer over Marja van Mil