18 januari 2014

Enkele citaten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA Venray

“Met veel inwoners van onze gemeente gaat het goed. Maar we sluiten onze ogen niet voor problemen die zich ook in Venray voordoen zoals armoede, eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit. Niet iedereen in onze gemeente heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken”.

“We willen in onze gemeente werken aan een solidair Venray waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en de mogelijkheid er is om vooruit te komen en iets van je leven te maken. We sluiten daarbij niemand uit. De sterkste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten”.

“We leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor de overheid om – samen met de bewoners – solidariteit te organiseren. Wij willen niet dat mensen langs elkaar heen leven; we willen dat we mét elkaar leven”.

“De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat er onderling respect is, waarbij iedereen actief deelneemt, naar eigen mogelijkheden. Burgers zijn zelfredzaam. Wie dit (even) niet is, krijgt een steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit zijn eigen omgeving, maar als dat niet kan, zorgt de lokale overheid voor een goed vangnet. Ook als je (even) hulp nodig hebt, tel je volwaardig mee. Die ondersteuning is altijd gericht op het zo veel mogelijk herwinnen van de eigen kracht; is dicht bij de mensen georganiseerd, met meer aandacht en minder bureaucratie. De Partij van de Arbeid verwacht dat mensen actief deelnemen aan de samenleving. Op de eerste plaats en vooral via een betaalde baan, als dat niet lukt via stages of vrijwilligerswerk”.

“We willen een veilig Venray waar je je veilig voelt in je eigen huis, in je directe omgeving, je dorp of je stad. Voor dit recht willen we ons hard maken. Veiligheid is een prioriteit van onze Partij”.

“De Partij van de Arbeid kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid, maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is, is belangrijk. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van solidariteit. Als Partij van de Arbeid zijn we van mening dat onze gemeente dit moet stimuleren”.