14 maart 2014

De PvdA Venray was in wijk Noord West: de resultaten!

Wij zijn 22 februari jl. in wijk Noord West geweest om te vragen wat bewoners van hun buurt vinden. De meeste mensen in uw buurt geven aan hier prettig te wonen.

De bewoners waarderen de rustige woonomgeving in de wijk. Ook zijn zij tevreden over de sociale samenhang. Daarnaast waardeert men de diversiteit.

Hoewel bewoners aangeven in het algemeen tevreden te zijn over de wijk, hebben zij ook een aantal punten van zorg. Zo geven sommige bewoners aan dat zij zich storen aan overlast in de wijk. Daarnaast zien zij graag dat de verkeersveiligheid wordt verbeterd, en dat er iets wordt gedaan aan de toegenomen onveiligheid.

De PvdA in Venray neemt deze zorgen serieus. We gaan daarom op zoek naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren.

We vroegen u en uw buurtgenoten ook wat de komende 4 jaar de grootste prioriteit van de gemeente moet zijn. Bewoners noemden hier het creëren van banen en betaalbaar wonen, gevolgd door leefbaarheid en goede zorg in de buurt.
Voor de PvdA zijn goed werk, betaalbaar wonen en zorg dichtbij speerpunten. Wij staan voor de zekerheid van goede zorg, een fatsoenlijk inkomen en een buurt waar iedereen zich thuis voelt.

Heeft u nog vragen voor de PvdA in Venray? Neemt u dan contact op via bestuurpvda@telfort.nl;

Heeft u de enquête nog niet ingevuld maar wilt u dit alsnog doen? Ga dan naar www.pvdaenquete.nl. Wij zijn benieuwd naar uw mening!

Hartelijke groet,
De vrijwilligers van de PvdA

Benieuwd naar de PvdA, of wilt u zich aanmelden als lid of belangstellende? Kijk dan op www.pvda.nl
4 op de 5 buurtbewoners gaven aan te gaan stemmen met de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Gaat u ook stemmen?