Afscheid voorzitter bestuur: Esther van Wamelen

23 november 2018

Je bent vanaf 2007 lid van de Partij van de Arbeid en vrijwel direct in de steunfractie terecht gekomen. Sinds 2008 ben je lid van de commissie Welzijn en Beheer. In zowel 2009 als in 2014 en in de afgelopen verkiezingen ben je kandidaat raadslid geweest, helaas werd je niet in de gemeenteraad gekozen. Je hebt echter wel altijd commissiewerk gedaan en je nam deel in de steunfractie.

Tijdens de jaarvergadering van de PvdA Venray op 23 april 2014 ben je gekozen tot voorzitter van het bestuur. Je had een duidelijke missie:
In verbondenheid een samenleving bevorderen waarin mensen gelijk behandeld worden en er gelijke rechten en ontwikkelingskansen zijn voor iedereen.

Voor de Partij van de Arbeid vind je het belangrijk dat we ons ook de komende jaren laten zien en het sociale verhaal blijven vertellen. De Partij van de Arbeid wil laten zien wat we de afgelopen jaren bereikt hebben en wat er door actief deel te nemen aan de samenleving bereikt gaat worden dankzij de actieve deelname van de partij in de gemeente. We zullen blijven investeren in een sterker en socialer Venray. Hieraan heb je ook zeker je aandeel geleverd.

Helaas heb je fysieke tegenslagen gehad en kon je daardoor niet altijd optimaal functioneren.
Gelukkig is het in je privé leven weer de goede kant opgegaan.
Door de veranderde omstandigheden ga je het voorzitterschap neerleggen, hetgeen we jammer, maar zeer begrijpelijk vinden.

We willen je afscheid niet voorbij laten gaan zonder je te bedanken voor je inzet voor de Partij van de Arbeid in Venray:
Esther, namens de afdeling Venray heel veel dank voor je inzet in commissies en bestuur, het ga je goed! We zullen je missen.

Venray, 22 november 2018