Door Henk Bisschops op 14 september 2013

PvdA Noord Limburg staat voor werk!

Op zaterdag 14 september heeft de PvdA Venray, in samenwerking met de andere afdelingen uit de regio, in ‘de Kiosk’ in wijk ’t Brukske weer een Rooyse Zaterdagmorgen georganiseerd. Het thema was de aanpak van de werkloosheid in Noord-Limburg. Tweede Kamerlid John Kerstens, directeur Werkplein Venlo Louis Litjens en regiomanager arbeidsmarktregio UWV Don Thijssen gingen, onder leiding van wethouder Birgit op de Laak van de gemeente Horst a/d Maas, met elkaar in gesprek over de rol van de centrale en de decentrale overheid op het gebied van werkgelegenheid.

Ronde tafel
John Kerstens ging in zijn pleidooi in op de rol van de gemeente als eerste overheid en het belang van samenwerking. Het Kabinet zou in moeten zetten op stimuleren en investeren. Niet alleen door geld van de overheid, maar vooral door afspraken te maken met bijvoorbeeld pensioenfondsen die, met 1% meer investering in de Nederlandse economie, kunnen zorgen voor een investering van 10 miljard. Maar ook geld dat nu vast zit in allerlei regelingen zou eenvoudiger in het betalingsverkeer terecht moeten komen, zodat mensen gemakkelijker de benodigde investeringen in bijvoorbeeld de woningmarkt kunnen doen.
Louis Litjens haakte hierop in door te pleiten voor een nog stevigere regionale aanpak/samenwerking binnen de arbeidsmarktregio Venlo, zowel tussen gemeenten onderling, maar ook tussen sectoren als bijvoorbeeld overheid en uitzendbureaus. Creatieve oplossingen om samen aan de werkgelegenheid te werken. Hierop werd door Don Thijssen aangehaakt die inging op de door UWV en gemeente gezamenlijk op te zetten werkgeversbenadering. Er zit nog een schot, maar zowel voor Noord- als Midden Limburg zijn we niet meer elkaars concurrent, maar zien we de gezamenlijke belangen. We lopen naast elkaar naar de werkgever in plaats van achter elkaar aan. Naast samenwerking in de uitvoering is er ook uitvoerig gesproken over het optimaliseren van wet- en regelgeving. Voorbeelden zijn de budgetten die er zijn voor regionale plannen maar ook de wet- en regelgeving die er voor moet zorgen dat werken ook daadwerkelijk loont.
Ook zorgen die leven werden uitvoerig besproken. Bijvoorbeeld de verdringing op de arbeidsmarkt door arbeidsmigranten, maar ook door vrijwilligerswerk. Of de wurggreep waar mensen met een uitkering in zitten en de aanpak van de jongerenwerkloosheid.

Werksessie
Het tweede deel van de ochtend werd in groepen gewerkt aan de richting voor de regionale aanpak. Uit de discussie(s) is een aantal speerpunten naar voren gekomen die de komende tijd uitgewerkt zullen worden in de verkiezingsprogramma’s. Deze punten worden de komende weken door de verschillende afdelingen uitgewerkt. Het was een heel inspirerende ochtend die zeker een vervolg gaat krijgen.
Bekijk hieronder de foto’s van deze bijeenkomst.

P1010588

P1010593

P1010595

P1010596

P1010600

P1010602

P1010611

P1010615

P1010617

P1010621

P1010625

Henk Bisschops

Henk Bisschops

Mijn naam is Henk Bisschops, geboren (1955) en getogen in Venray. Ik ben getrouwd met Yvonne, en samen hebben wij twee zonen, Rob en Frank. Nadat we 4 jaar in de nieuwe wijk Landweert hadden gewoond, zijn wij in 1989 verhuisd naar ’t Brûkske, en daar wonen we nog altijd met veel plezier. Na de

Meer over Henk Bisschops