De plannen van het kabinet, en de gevolgen daarvan voor de Venrayse burgers met een arbeidsbeperking

22 december 2017

Met deze plannen van het kabinet gaan mensen met een arbeidsbeperking er bepaald niet op vooruit. Sterker nog: ze gaan er op achteruit. De loonkostensubsidie die het in dienst nemen van arbeidsbeperkten moet stimuleren, wordt namelijk snoeihard afgeschaft. Deze buitensporige bezuiniging van 0,5 miljard euro zorgt ervoor dat mensen straks onder het minimumloon gaan werken. Terwijl het kabinet goed zorgt voor topinkomens en multinationals, staan kwetsbare groepen in de kou.

De loonkostensubsidie zorgt ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking, die zelf niet volledig het minimumloon verdienen, dit loon toch uitbetaald krijgen wanneer zij gaan werken. Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, ontvangen zij een subsidie van de gemeente. Een prima regeling die ervoor zorgt dat arbeidsgehandicapten een fatsoenlijk inkomen ontvangen. Deze bezuiniging op kwetsbare mensen in tijden van overvloed is ondoordacht en buitengewoon schadelijk. Mensen die werken dienen minimaal het minimumloon te verdienen. Het heet niet voor niets: minimumloon. Deze bezuiniging moet daarom direct van tafel, er is geen enkele rechtvaardiging voor.

Wajongers met een arbeidsbeperking

Als het aan het kabinet ligt krijgen 70.000 Wajongers per 01-01-2018 minder uitkering. Ze gaan van 75% naar 70% van het  minimumloon. Dat betekent dat deze mensen € 80,-  per maand minder te besteden hebben.

Als PvdA Venray zijn wij het niet een met deze plannen van het nieuwe kabinet. Sluit je aan en kom in actie tegen deze plannen.

Ed Stevens

Lid PvdA

Voorzitter Bedrijfsledengroep FNV / NLW