14 januari 2014

Canvassen in de bomenbuurt

PERSBERICHT

Wat vinden de bewoners van “de bomenbuurt” van hun wijk?
De PvdA gaat weer canvassen*
Zaterdag 25 januari a.s. vanaf 10.30 uur bezoekt PvdA Venray een aantal straten in de ”bomenbuurt” van Venray, om bewoners te bevragen over de plus- en minpunten van het wonen in hun wijk. We starten vanaf het Turks ontmoetingscentrum , Beukenlaan 2.
Voor de PvdA Venray is canvassen een manier om inhoudelijk in contact te komen met kiezers en een middel om in kaart te krijgen wat er leeft in de wijken van Venray.
Eerder bezochten wij de wijken Veltum, ’t Brukske en Landweert. De uitkomsten van de enquête is t.z.t. terug te lezen op de site van de PvdA Venray www.venray.pvda.nl
Wilt u meer weten, neem dan contact op met bestuurpvdavenray@telfort.nl
Roelof van Laar, tweede kamer lid van de PvdA met als aandachtsgebied ontwikkelingssamenwerking en koninkrijksrelaties, zal aansluiten

• (Canvassen: mensen op straat aanspreken, bij mensen thuis aanbellen om hun mening over iets te vragen).