Kandidatenlijst PvdA Venray vastgesteld

8 december 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Partij van de Arbeid Venray donderdag 7 december jl. is unaniem de door de kandidaatstellingscommissie voorgestelde kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 vastgesteld.

 

De kieslijst van de PvdA ziet er als volgt uit:

  1. Henk Bisschops

Henk vormt sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen de éénmansfractie van de Partij van de Arbeid. Een bijna onmogelijke opgave. Toch heeft hij bewezen de Partij van de Arbeid op een adequate en goede wijze te vertegenwoordigen. Met een minimale invloed blijft men oog en oor hebben voor onze standpunten en bleven we vertegenwoordigd in diverse overlegplatforms. Henk is ruim vier jaar geleden op basis van zijn veronderstelde capaciteiten en kwaliteiten gekozen tot lijsttrekker. Hij heeft deze rol op een goede manier vervuld. De commissie heeft er vertrouwen in dat Henk deze opgave, uiteraard liefst met een grotere fractie, op een adequate manier kan en wil voortzetten.

  1. Esther van Wamelen

In de afgelopen periode, maar ook daarvoor al, heeft Esther een belangrijke ondersteunende rol vervuld als steunfractielid en rechterhand van Henk. Dit zonder afbreuk te doen aan de geweldige ondersteuning van de overige leden uit de ‘harde kern’ van de steunfractie. Daarnaast vertegenwoordigt Esther de afdeling binnen het Gewest en is zij afdelingsvoorzitter. Zij heeft aangetoond vol te houden en ambitieus te blijven. Daarnaast heeft zij door haar betrokkenheid en actieve rol een brede dossierkennis opgebouwd.

  1. Elly van Dijck – Kersten

Elly is sinds een aantal maanden opnieuw actief binnen de  Partij van de Arbeid Venray. Elly is een bekende binnen onze gelederen: als steunfractielid, gemeenteraadslid en zelfs voor een korte periode als wethouder van Venray.  Met veel ervaring en kennis van verschillende beleidsvelden. Zij verrichtte de afgelopen periode veel  activiteiten bij andere organisaties zoals de Wereldwinkel, Werkgroep Vluchtelingen en het Mondiaal Platform.

De overige kandidaten zijn:

4.  Dickie Minken-Jansen, Wanssum

5.  Joris Truijen, Venray

6.  Ineke Grootemaat, Venray

7.  Henk van Egmond, Venray

8.  Georgette Verbist, Venray

9.  Marja van Mil, Venray

10. Anneke Cremers, Venray

11. Piet Kroft, Venray

12. Twan Jansen, Venray

 

Ons verkiezingsprogramma wordt vastgesteld tijdens de eerstvolgende ledenvergadering in januari 2018.