Inventarisatie PvdA: de Venrayse burger wil bladkorven terug

Door Henk Bisschops op 4 december 2017

De oproep van de Partij van de Arbeid aan de inwoners van Venray om hun mening te geven over een eventuele herinvoering van bladkorven heeft een groot aantal reacties opgeleverd. Deze reacties kwamen binnen via e-mail (125) en Facebook (101 reacties, de vele likes zijn niet geteld).

De reacties komen van inwoners verspreid over de hele gemeente, met opvallend veel reacties vanuit onze kerkdorpen. Wat verder opvalt, is dat het vaker heel uitgebreide reacties zijn. Velen namen zich de moeite om specifiek voor hun woonomgeving aandacht te vragen. Zij voerden vooral argumenten aan waarom de bladkorven terug zouden moeten komen, maar er werden ook veel tips en suggesties voor de Gemeente doorgegeven.

De meest gelezen argumenten voor herinvoering:
de onveiligheid die ontstaat door bladoverlast (gladheid); de bladblazers komen lang niet overal en het is niet bekend wanneer zij komen; geen vervoer naar het milieustation; problemen met het riool door bladafval; het aantal auto’s dat naar het milieustation rijdt en daar in rij staat te wachten is niet goed voor het milieu; er wordt meer in de bossen rondom de dorpen gedumpt.

Uiteindelijk was meer dan 90% van de binnen gekomen reacties voor terugkeer van de bladkorven. Daarnaast zijn er ook een tiental reacties binnengekomen van burgers die de terugkeer van de bladkorven niet zien zitten. Zij noemen daarvoor vooral als argument het asociale gedrag van anderen. Zij maken zich zorgen over het illegaal dumpen in de bladkorven en de daarbij horende overlast.

De Partij van de Arbeid concludeert dat een heel groot deel van de inwoners van Venray de bladkorven en/of groenkorven terug wil.

Het zou naar onze mening daarom beter zijn geweest als er door het College wel een gedegen onderzoek naar herinvoering zou zijn doorgevoerd.

Hoe nu verder?
PvdA Venray zal de reacties, geanonimiseerd, aan het College aanbieden. Daarnaast zullen wij het onderwerp bladkorven/groenkorven weer opnemen in ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad in 2018, zodat het opnieuw op de politieke agenda komt te staan. De nieuwe raad van Venray zal er dan te zijner tijd een uitspraak over kunnen doen.

Ons verkiezingsprogramma is binnenkort te lezen op de site van PvdA Venray venray.pvda.nl;

Henk Bisschops

Henk Bisschops

Mijn naam is Henk Bisschops, geboren (1955) en getogen in Venray. Ik ben getrouwd met Yvonne, en samen hebben wij twee zonen, Rob en Frank. Nadat we 4 jaar in de nieuwe wijk Landweert hadden gewoond, zijn wij in 1989 verhuisd naar ’t Brûkske, en daar wonen we nog altijd met veel plezier. Na de

Meer over Henk Bisschops