Gemeenteraad maakt nog geen keus over de Aldi

22 april 2018

De gemeenteraad heeft dinsdag nog geen besluit genomen over de locatie van Aldi. Op voorstel van Henk Bisschops (PvdA) wordt zowel de Hoenderstraat – voorkeur van het college – als de plek van basisschool De Toverbal verder onderzocht.

Een amendement van de PvdA werd unaniem aangenomen. Er komt nu eerst een uitgebreider onderzoek naar de verkeersafwikkeling, het parkeren, de financiële gevolgen, het laden en lossen en de stedenbouwkundige inpassing. Tevens worden de omwonenden van beide locaties erbij betrokken.