6 mei 2014

Esther van Wamelen nieuwe voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Partij van de Arbeid Venray op 23 april jl. hebben de leden van de PvdA mij gekozen als hun nieuwe voorzitter.
Wie is Esther? Ik ben geboren in 1969, getrouwd en moeder van 2 meiden en “beetje moeder” van 2 jongens. Daarnaast ben ik werkzaam als teamleider bij de Zorggroep Limburg. Vanaf 2000 woon ik, met wat onderbrekingen voor werkzaamheden in het buitenland, in de gemeente Venray. Eerst in Venray later in Oostrum om sinds 2007 met veel plezier in het Brukske te wonen. Tijdens de manifestatie Mindmap in 2012, heb ik mij als vrijwilligster aangemeld bij het Odapark. Op dit moment ben ik met enige regelmaat gastvrouw in het theehuis op dit prachtige park.
Ik ben vanaf 2007 lid van de Partij van de Arbeid en ben vrijwel direct in de steunfractie terecht gekomen. Sinds 2008 ben ik lid van de commissie Welzijn en Beheer. In zowel 2009 als in 2014 ben ik kandidaat raadslid geweest, helaas ben ik niet in de gemeenteraad gekozen. Ook in de komende periode zal ik me actief inzetten in de commissies.
Mijn missie is; in verbondenheid een samenleving bevorderen waarin mensen gelijk behandeld worden en er gelijke rechten en ontwikkelingskansen zijn voor iedereen. Ik blijf in mijn dromen geloven, en kan deze dromen overbrengen aan mijn kinderen zodat zij een samenleving kunnen behouden waarin we met elkaar samen leven.
We hebben een bijzondere nederlaag geleden tijdens de afgelopen verkiezingen. Persoonlijk vind ik dat we deze nederlaag niet verdiend hebben, maar we kunnen niet stil blijven staan. Voor de Partij van de Arbeid is het belangrijk dat we ons ook de komende vier jaar laten zien en het sociale verhaal blijven vertellen. De Partij van de Arbeid wil laten zien wat we de afgelopen jaren bereikt hebben en wat er door actief deel te nemen aan de samenleving bereikt gaat worden dankzij de actieve deelname van de partij in de gemeente. Zoals we al een aantal jaren doen gaan we ook in deze periode door met het canvassen (informatie ophalen bij de bewoners in de wijk) en willen we graag een ombudsteam gaan samen stellen. Er gaat veel veranderen in de voorzieningen vanuit de WMO en de AWBZ, als Partij van de Arbeid weten wij goed hoe deze wetgeving in elkaar zit en kunnen wij bewoners helpen de juiste weg te bewandelen. Tijdens de openstelling van het campagnehuis hebben we veel vragen gehad en gemerkt dat er behoefte is aan een dergelijke voorziening.
Samen met fractie, Henk Bisschops, zullen we kritisch volgen welke invloed beslissingen en voorstellen vanuit B&W hebben op de inwoners van de gemeente . We zullen blijven investeren in een sterker en socialer Venray.