Door Bert Linskens op 19 november 2013

Een Rooyse Zaterdagmorgen over Wonen

Als derde en laatste in de reeks Rooyse Zaterdagmorgens organiseert de Partij van de Arbeid Venray op zaterdag 23 november 2013 een themaochtend over het onderwerp Wonen. De ochtend is vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp en mee wil discussiëren. De bijeenkomst wordt gehouden in Wijkcentrum ’t Stekske in Landweert, Kruidenlaan 161 te Venray. Vanaf 9.30 uur staat koffie, thee en wat lekkers klaar. Het programma begint om 10.00 uur en uiterlijk 12.00 uur stoppen we. Voor de bijeenkomst is PvdA-Tweede Kamerlid Albert de Vries in ons midden. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers vanuit de woningcorporatie, makelaardij en huurdersvereniging aanwezig. Zij zullen vanuit hun verschillende rollen hun visie geven op de ontwikkelingen op de woningmarkt.

De Partij van de Arbeid wil investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en een goede bereikbaarheid. Wij willen terug naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft, en waarbij ondersteuning door de overheid op een rechtvaardige manier plaatsvindt. De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt steeds verder op. De PvdA wil dat er meer betaalbare woningen worden gerealiseerd, zowel voor huurders als voor (startende) kopers. Bouwen voor betaalbaar wonen is ons belangrijkste speerpunt de komende jaren. Met name starters op de woningmarkt hebben door lange wachtlijsten en hoge hypotheekeisen moeite om aan een woning te komen. De (financiële) positie van corporaties baart veel zorgen. Wij willen dat gemeente en corporaties samen met bewoners en ondernemers afspraken maken over welke projecten de komende jaren wel, gefaseerd, vertraagd of juist niet worden uitgevoerd.

U bent van harte welkom!

Mocht u nog vragen hebben over deze themabijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met Bert Linskens
via mail bert.linskens@home.nl
of telefoon 06-29581181

Bert Linskens

Bert Linskens

Ik ben Bert Linskens, in de vorige periode fractievoorzitter en lijsttrekker Partij van de Arbeid Venray. Ik ben gehuwd met Ingrid. Samen hebben wij twee zoons, Job en Thijs, en een dochter, Fieke en zijn woonachtig in Oostrum. Na mijn Atheneum-A aan het Boschveldcollege in Venray heb ik planologie gestudeerd aan de Verkeersacademie te Tilburg,

Meer over Bert Linskens