Door op 17 oktober 2013

Een Rooyse zaterdagmorgen over Welzijn.

Zaterdag 26 oktober a.s. organiseert de PvdA Venray haar tweede Rooyse zaterdagmorgen. Deze bijeenkomst staat in het teken van de ontwikkelingen op het gebied van welzijn. We schrijven op dit moment ons verkiezingsprogramma. De bevindingen/uitkomsten naar aanleiding van deze ochtend willen we meenemen in dat programma. Onderwerpen die zeker de revue zullen passeren zijn: de kanteling in de WMO/AWBZ/jeugdzorg, het wijkgericht werken en de rol van de wijkcentra.
De bijeenkomst vindt van 09.30 – 12.00 uur plaats in wijkgebouw ’t Stekske in de wijk Landweert, Kruidenlaan 161 (ingang achterzijde van het gebouw) in Venray.
Het programma voor de ochtend ziet er als volgt uit:
09.30 – 10.00 Inloop met koffie/thee en vlaai

• Om 10.00 uur een algemene inleiding door Weike Medendorp, lid PvdA Provinciale Staten Limburg. Zij heeft als aandachtsgebied jeugdzorg en transitie.
• Daarna bericht Twan Janssen, wethouder welzijn gemeente Venray, over de stand van zaken in onze gemeente.
• Waarna Elleke Raedts, ambtenaar afdeling welzijn gemeente Venray, nog meer de diepte in zal gaan; de vertaling naar de praktijk.
• Vanaf 11.00 uur sluiten Jan Lamers, programmaleider Venlodroom, en Ben Rutten, regiomanager Mensana Venray, aan bij de hierop volgende paneldiscussie.

Wij nodigen u van harte uit om aan te sluiten en zien u graag op zaterdag 26 oktober a.s.

PvdA Venray,
Marja van Mil,
Esther van Wamelen, 06-18371406
Mail: bestuurpvdavenray@telfort.nl