Diversiteitspact

27 september 2017

PvdA Venray is op 14 september 2017 weer aanwezig geweest bij de bijeenkomst over het diversiteitspact van het COC Limburg met de politiek van Venray. Deze keer heel goed bezocht, op de SP na waren alle partijen vertegenwoordigd. Martijn van de Putten was als wethouder aanwezig.

 

  • Vanuit de provincie komt er een groot project “tolerant minds”, waarbij Venray de pilot gemeente is. Dit project gaat, zoals de naam al zegt over tolerantie, niet alleen van LHBTI, maar ook andere minderheden. De jeugd wordt hiervoor via het Raayland geïnformeerd.
  • gevraagd wordt om in de verkiezingsprogramma’s aandachtspunten uit het diversiteitspact te verwerken, zoals ook in het VN-verdrag genoemd, wat voorheen agenda 22 werd genoemd.
  • Roze zaterdag is in 2019 in Venlo, thema is dan “grenzeloos” wat dus meteen weer aansluit bij het diversiteitspact. Voorgesteld wordt om daaraan voorafgaand een roze jaar te houden met verschillende activiteiten. Hierover zijn geen concrete afspraken gemaakt.
  • In het pact staat dat waar het Gemeentebestuur de mogelijkheid heeft om beleid af te dwingen, ze dat niet nalaat. Wat heeft de Gemeente Venray hieraan gedaan. Wethouder Martijn vd Putten moest bekennen dat er nog niet zo veel gedaan is, maar dat dit wel op het programma staat.
  • Een inclusieve samenleving begint met onderwijs dat aandacht heeft voor diversiteit: geen enkele leerling mag uitgesloten worden, iedereen doet mee. Het COC wil daarom gastlessen gaan geven op de basisschool.
  • Actiepunt Wonen staat niet in het getekende convenant, maar is hier toegevoegd. Martijn vertelde dat het plan is om een woonhof op het terrein van de voormalige school De Kemp te gaan realiseren. Staat op de agenda van 2018.
  • Ook actiepunt Arbeidsmarkt is toegevoegd, dit staat ook niet in het getekende convenant.
  • afgesproken wordt dat er voor de Gemeenteraadsverkiezingen weer een bijeenkomst zal zijn om te zien wat de partijen met dit pact hebben gedaan. Een exacte datum is hiervoor nog niet vastgesteld.

 

Het was een boeiende avond met mooie discussies.