Door Ineke Grootemaat op 11 november 2014

Den Schellaert, Wanssum

Geachte Heer Bisschops, beste Henk,

Via de media hebben wij vernomen dat de fractie van de PvdA een pleidooi heeft gehouden voor behoud van Den Schellaer, voormalig raadhuis van de Gemeente Wanssum.
Uit jullie stellingname blijkt,dat de fractie op de hoogte is van cultuur-historische waarde van het gebouw.

De PvdA is de eerste fractie en tot nu toe de enige fractie in de Gemeenteraad van Venray, die in het openbaar aan het College vraagt om sloop te voorkomen.

De werkgroep “Behoud Den Schellaert” stelt dit zeer op prijs.

Wij vinden echter de reactie van het college zoals deze verwoord is in Peel en Maas zeer opmerkelijk.

Als je het artikel leest, blijkt de bouwkundige staat van het gebouw mede een groot argument om voor sloop te zijn.
Dit vinden wij mensen op het verkeerde spoor zetten; dit leidt af van echte argumenten.
Het gebouw is van 1954 en het is natuurlijk aan onderhoud toe, maar constructief en bouwkundig nog best in een aanvaardbare staat; dit heeft vooral te maken met de robuuste manier van bouwen van de architect Kropholler. De kwaliteit van het gebouw is en mag niet als (mede) argument voor sloop zijn.
Het grootste deel van gebouwen van deze architect zijn benoemd tot Rijks-en Gemeente monumenten.(Dus ook Gemeente Venray mag zich verheugen op een gebouw met deze mogelijke status )

Volgens het College was het gebouw “OOIT” van waarde voor het dorp.
In een peiling, onlangs door ons gedaan, voor steun voor behoud kwamen ca. 400 steunbetuigingen binnen.
Hieruit blijkt dat behoud voor veel Wanssummers van waarde is!

De laatste zin in het artikel, dat spreekt over inpasbaarheid, vraagt om een politieke beslissing. Als men “Het Hart Van Wanssum” wil behouden dan is dit mogelijk.
Wij hebben een mogelijke oplossing op het Projectburo liggen.

Het Project Ooijen-Wanssum is een uitgelezen kans om het Hart van Wanssum op te waarderen, om met ons plan een fraai plein te realiseren voor Den Schellaert en tevens ook ruimte te faciliteren voor een (ooit) te realiseren MFC.
Door dit gebied rondom het gebouw op te waarderen kan Den Schellaert een plek krijgen die tevens meerwaarde aan het gebouw geeft en is voor de eigenaar of toekomstige eigenaar een gewild object om verder te ontwikkelen.
De huidige bouwkundige staat is daar geen belemmering in.

Wij hebben een informeel gesprek gehad met Gedeputeerde Patrick Van Der Broeck waarin overeen gekomen is, dat de categorische opstelling van de Provincie tot sloop van tafel is, evenals onze categorische wens tot behoud.
Het Projectburo zal vervolgens met een landschaps-architect met ons en belanghebbenden de situatie opnieuw onder de loep nemen naar een alternatief, dat ieder tevreden stelt.

Werkgroep Behoud Den Schellaert.

Wim Pingen 0653843219
Jan Hurenkamp,
Twan Volleberg.

Ineke Grootemaat

Ineke Grootemaat

Geboren in 1955. Ik woon in Venray met mijn partner Georgette. Belangstelling voor medezeggenschap en rechtvaardigheid zit in mijn bloed. Ik ben secretaris en voorzitter van een OR geweest, kaderlid bij de vakbond en jarenlang actief vakbondsconsulent. Ik ben lid van CNV PubliekeZaak, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en verder vrijwilliger bij het Longfonds, Huis voor de Zorg,

Meer over Ineke Grootemaat