10 februari 2014

De PvdA was in Venray-Oost; de bomenbuurt: de resultaten!

Wij zijn zaterdag 25 januari in uw buurt geweest om te vragen wat bewoners van hun wijk vinden. De meeste mensen in de bomenbuurt geven aan hier prettig te wonen.

De bewoners waarderen de rustige woonomgeving. Ook zijn zij tevreden over de sociale samenhang en de gezelligheid in de wijk.

Hoewel bewoners in het algemeen aangeven tevreden te zijn over de buurt, hebben zij ook een aantal punten van zorg. Zo geven sommige bewoners aan dat er te weinig parkeermogelijkheden zijn. Daarnaast zouden zij graag aandacht zien voor de verkeersveiligheid, het onderhoud van de openbare ruimte in hun woonomgeving en dat drugsoverlast blijvend hard wordt aangepakt.

De PvdA in Venray neemt deze zorgen serieus. We gaan daarom op zoek naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren.

Wij vroegen u en uw buurtgenoten ook wat de komende 4 jaar de grootste prioriteit van de gemeente moet zijn. Bewoners noemden hier werkgelegenheid, gevolgd door veiligheid.
Voor de PvdA zijn werk, betaalbaar wonen en zorg dichtbij speerpunten. Wij staan voor de zekerheid van goede zorg, een fatsoenlijk inkomen en een buurt waar iedereen zich thuis voelt.

Heeft u nog vragen voor de PvdA in Venray? Neem dan contact op met het bestuur van de PvdA in Venray: bestuurpvdavenray@telfort.nl;

Heeft u de enquête nog niet ingevuld maar wilt u dit alsnog doen? Gaat u dan naar www.pvdaenquete.nl. Wij zijn benieuwd naar uw mening!