30 januari 2014

De PvdA Venray was in Landweert: de resultaten!

Wij zijn 30 november jl. in de wijk Landweert geweest om te vragen wat de bewoners van hun buurt vinden. De meeste mensen in uw buurt geven aan hier prettig te wonen.

De meesten van u waarderen de rustige woonomgeving. Ook stemt de levendigheid en sociale samenhang tevreden.

Hoewel bewoners hebben aangeven in het algemeen tevreden te zijn over de wijk, hebben zij ook een aantal punten van zorg. Zo noemen sommige bewoners de verkeersveiligheid, met name de snelheid op de Klaproos wordt vaker als te hoog ervaren. Ook ervaart men problemen met parkeervoorzieningen.

De PvdA Venray neemt deze zorgen serieus. We gaan daarom op zoek naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren.

Tot slot hebben wij de bewoners de volgende vraag gesteld: ‘Wat is voor u het belangrijkste dat het Kabinet Rutte-Asscher over 4 jaar bereikt moet hebben?
Sommige bewoners geven aan zich druk te maken over de verdeling van welvaart met het oog op de crisis. We geven uw antwoorden door aan onze Tweede Kamerfractie. De PvdA probeert de lasten van de crisis zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dit betekent dat we meer vragen van de hoogste inkomens dan van de lagere inkomens. Hier leest u over wat we aan de crisisbestrijding doen: http://www.pvda.nl/standpunten/werk+en+economie/crisisbestrijding;

Heeft u nog vragen voor de PvdA in Venray, neemt u dan contact op met PvdA Venray via: bestuurpvdavenray@telfort.nl;

Wilt u ook meepraten over uw buurt? Vul dan de enquete in op www.pvdaenquete.nl;
Wij zijn benieuwd naar uw mening!

Hartelijke groet,
De vrijwilligers van de PvdA

Benieuwd naar de PvdA, of wilt u zich aanmelden als lid of belangstellende?
Kijk dan op www.pvda.nl;

19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Gebruik uw stem.