2 mei 2013

Dag van de Arbeid

Voor de 1 mei viering hadden we dit jaar afgesproken bij “De Klokkenluider”. Onder het genot van een hapje en een drankje was er alle tijd om over actuele thema’s/zaken te praten. Over het strafbaar stellen van illegaliteit bijvoorbeeld, over de jurk van Maxima, of over Bert Linskens, die nadat de paus en de koningin hem waren voorgegaan, besloten heeft om te stoppen als raadslid (na deze raadsperiode). Dit jaar hadden we overigens gasten. De voormalige leden van het “Rooy koor” en van het “Rooy Orkest” schoven aan. Op initiatief van Paul Reiniers kwamen zij bij elkaar om symbolisch het Vaandel van het “Rooy Orkest” over te dragen aan het Venrays Museum. De opkomst was groot. Meer dan 25 oud koor- en orkestleden waren gekomen! Daardoor ontstond er als vanzelf een reünie-gevoel, waar de huidige generatie actieve leden enigszins verbaast naar zat te kijken. Er kwamen fotoboeken op tafel, er werden herinneringen opgehaald en natuurlijk werd er uiteindelijk ook nog gezongen. Uiteraard “De Internationale”. Het was uiteindelijk een hele gezellige avond, waar zo nu en dan met weemoed aan vroeger werd teruggedacht.