Door Henk Bisschops op 18 mei 2016

Beslissing gevallen in parkeerdossier

Wat de PvdA Venray betreft was het optie D geworden, betaald parkeren met klantvriendelijke korting en acties!
Helaas is vandaag met 14 stemmen voor optie C, tegen 13 stemmen voor optie D, toch gekozen voor een duur parkeerbeleid met blauwe zones. Vanzelfsprekend houden we goed in de gaten waar dat geld dan wel vandaan mag komen, dat wist ons namelijk nog niemand te vertellen…

Hieronder volgt de bijdrage van Henk tijdens de raadsvergadering van 17 mei 2016:

Op 17 mei 2016 is dan uiteindelijk een beslissing gevallen in het parkeerdossier. We weten nu eindelijk hoe het met het betaald parkeren in Venray verder gaat. Met enige vertraging weliswaar, want op 3 november 2015 hadden we al een besluit kunnen, en misschien zelfs moeten nemen. Maar ja, toen waren daar opeens die 2 pilots! Daar is toen al voldoende over gezegd, maar de oppositie was op z’n zachts gezegd not amused!

Nu zijn we ruim een  ½ jaar, en 1,1 miljoen Euro verder, en nu liggen de resultaten van de pilots en  de 5 mogelijke varianten aan ons ter besluitvorming voor.  Zoals wij al verwacht hadden hebben de pilots alleen maar bevestigd wat wij vooraf al bedacht hadden (en dat had iedereen vooraf  kunnen bedenken).  De pilots leverden zeker niet het beoogde effect op, en wat ook pijnlijk duidelijk werd was, dat Venray Centraal  het niet voor elkaar gekregen heeft om het convenant naar tevredenheid uit te voeren.

M.n. het parkeren van werknemers, maar zeker ook van werkgevers, heeft men niet in de grip gekregen. Maar liefst 20% tot wel 35% van de gratis parkeerplaatsen werden in de pilotperiode door personeel bezet!. Volgens het nieuwe parkeerbeleid “De schijf van vijf” is immers ook voor deze doelgroep een korte loopafstand een menselijk wens. Laten wat dat nou vooraf al duidelijk aangegeven hebben. Daar hadden we geen pilots voor nodig.

Daarnaast was het natuurlijk ook belangrijk om het effect van de pilots te meten. Het hielp daarbij niet, dat slechts een elf-tal ondernemers  (het was tenslotte vooral in hun belang) informatie heeft verstrekt over hun gestegen omzet. Daar kunnen wat de Partij van de Arbeid betreft geen serieuze conclusies aan verbonden worden.

Wij hebben vanaf het begin van deze discussie (ook tijdens de verkiezingscampagne)  gezegd dat gratis parkeren niet bestaat. Uiteindelijk zullen de kosten toch betaald moeten worden. En die rekening komt uiteindelijk altijd bij de burgers terecht. Of we de kosten nu betalen door de OZB te verhogen, of dat er toch weer gezocht gaat worden naar mogelijkheden tot bezuinigen. Of zoals D66 voorstelde, door dingen niet uit te voeren. Nogmaals, uiteindelijk is de burger de klos!

Dan de 5 varianten. Wat ons betreft is duidelijk dat de varianten A en B niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Het beste bewijs daarvan is wel, dat nu ook de ondernemers van deze varianten zijn afgestapt.                                                                                                                                                  Variant C van het voorstel is de variant die door de 7 fracties op 22 september is ingebracht. Ook de Partij van de Arbeid heeft daaraan meegewerkt. De kaders die daarbij aangegeven zijn kunnen wij nog steeds onderschrijven. Inmiddels ligt er echter (zoals bij alle 5 de varianten) een financiële onderbouwing onder, en daaruit blijkt, dat ook variant C structureel € 1,4 miljoen op jaarbasis kost.

Dat vinden wij echt veel te veel geld . Zoals gezegd, gratis parkeren bestaat niet. We moeten wel met z’n allen proberen de kosten in de hand te houden.  Ook de Partij van de Arbeid wil natuurlijk meewerken aan het goedkoper maken van het parkeren in Venray, maar dan wel in alle redelijkheid. Gezien de kostenberekeningen heeft de Partij van de Arbeid daarom voor variant D gekozen(betaald parkeren met klantvriendelijke acties).  Het tekort van variant D is € 400.000,- per jaar.  Daarmee geven we dan dus  1 miljoen euro structureel minder uit per jaar dan bij de varianten A,B en C. We komen de bezoekers van Venray een flink stuk tegemoet, en een belastingverhoging en/of bezuiniging (vanwege het parkeren) is niet aan de orde. Voor ons was de keuze daarom duidelijk: De Partij van de Arbeid heeft voor variant D gekozen.

Helaas is met de kleinst mogelijke meerderheid (door het CDA, D66 en Inventief) voor variant C gekozen. Dat betekent, dat elk huishouden in Venray voortaan 55 euro per jaar extra gaat betalen aan het parkeren. Ook als je nooit in Venray parkeert. De burgers van Venray zijn dus de klos!

 

 

Henk Bisschops

Henk Bisschops

Mijn naam is Henk Bisschops, geboren (1955) en getogen in Venray. Ik ben getrouwd met Yvonne, en samen hebben wij twee zonen, Rob en Frank. Nadat we 4 jaar in de nieuwe wijk Landweert hadden gewoond, zijn wij in 1989 verhuisd naar ’t Brûkske, en daar wonen we nog altijd met veel plezier. Na de

Meer over Henk Bisschops