18 februari 2016

Aankondiging Algemene ledenvergadering

PvdA Venray verkleind

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: dinsdag 8 maart 2016

Plaats: Wijkcentrum Brûkske

Tijd: 19.30 uur
Beste leden,

U bent allen van harte welkom bij de algemene ledenvergadering van de PvdA afdeling Venray.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening, welkom door voorzitter Esther van Wamelen
 2. Mededelingen en vaststellen van de agenda
 3. Notulen van de algemene ledenvergaderingen van 22 april 2015 (bijlage)
 4. Jubileum PvdA Venray vrijdag 20 mei a.s.
 5. Jaarverslag 2015 Werkplan 2016 (bijlage).
 6. A. Verslag kascontrolecommissie; dechargeren van de penningmeester.
 1. Financieel jaarverslag 2015 (ter vergadering)
 2. Benoemen kascontrolecommissie 2016.
 3.    Benoemen afgevaardigden congres.
 1. Verkiezing bestuur
Rooster van aftreden
NaamFunctie:Aftredend per:Wel/niet herkiesbaar
Johan PouwelsLid
Esther van WamelenVoorzitter2018
Marius Emonspenningmeester2018Herkozen 2e termijn
Marja van Milsecretaris2019Herkozen 2e termijn
Ineke Grootemaatlid2019
Ivonne Voigtlid2019

Johan Pouwels is tussentijds teruggetreden. Er is dus 1 zetel vacant. Gegadigden voor die zetel kunnen zich melden bij de secretaris via bestuurpvdavenray@outlook.com;

 1. Terugblik op  ontwikkelingen in het Venrayse door burgemeester Hans Gilissen en/of  de afgelopen raadsperiode door Henk Bisschops.

Vriendelijk verzoek om u aan/af  te melden via  bestuurpvdavenray@outlook.com;

Met vriendelijke groet,

Marja van Mil,

Secretaris