9 maart 2018 Thema-avond over armoede, kindpakket en eenzaamheid

16 maart 2018

Tweede-kamerlid Gijs van Dijk in gesprek met inwoners van Venray door Anneke Cremers

Gijs van Dijk komt namens de PvdA in Den Haag dagelijks op voor de belangen van Nederlanders met een beperkt inkomen en hun kinderen. Voor de PvdA doet immers ieder kind mee! Vorige week donderdag legde hij in gesprek met onder anderen ons gemeenteraadslid Henk Bisschops en wethouder Anne Thielen (CDA) het wijkcentrum Brûkske hoe hij dit aanpakt.

 

De PvdA heeft in het vorige kabinet geregeld dat kinderen in financieel kwetsbare gezinnen extra steun krijgen. Alle gemeentes hebben daarvoor extra geld gekregen. Helaas komt deze steun niet in alle gemeentes bij de kinderen terecht. Daarom heeft Gijs heeft samen met andere partijen in de Tweede Kamer nog eens extra benadrukt dat het niet de bedoeling is dat een gemeentebestuur dit geld bijvoorbeeld besteedt aan het verlagen van tekorten bij de afdeling ruimtelijke ordening.

In Venray krijgen de kinderen met weinig geld wel deze steun. Henk Bisschops en wethouder Anne Thielen vertelden dat de gemeente Venray nu al via de wijkcoaches 600 kinderen op deze manier kunnen helpen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld met hun klasgenoten meedoen met leuke activiteiten op school of bij de sportclub. Zonder deze steun zouden ze aan de kant staan. Dat mag niet gebeuren! Daarom wil de PvdA Venray samen met de gemeente er ook voor zorgen dat we de overige 400 kwetsbare kinderen in Venray ook bereiken.

De gemeente Venray helpt ook mensen met schulden hun leven weer op orde te krijgen. Volgens onze wethouder doen we dat op een duidelijke manier, maar wel met zoveel mogelijk maatwerk. De gemeente vergoedt daarbij in een aantal gevallen een deel van de hoge rente bij de Gemeentelijke Kredietbank. Een bewoner in het Brukske vertelde over zijn negatieve ervaringen met zijn budgetondersteuner. Door zijn gebrekkige hulpverlening duurt het nog langer voor zijn zorgen voorbij zijn. Dit mag niet  meer gebeuren! Daarom komen er binnenkort strengere regels voor de schuldhulpverlening.

Een extra probleem voor dit gezin is dat de revalidatiezorg voor zijn echtgenote vanuit Viecuri Venray is verplaatst naar het ziekenhuis in Venlo. Deze bezuiniging op de zorgkosten in onze regio betekent voor hen wel veel extra reiskosten. Deze familie krijgt daarvoor geen enkele vergoeding. En dat terwijl ze iedere week samen door de jarenlange ondeskundige budgethulp nu met minder dan honderd euro moeten rond komen. Zo zorgen bezuinigingen in de zorg soms  voor grote financiële problemen voor kwetsbare gezinnen. Dit kon zelfs gebeuren nadat het gezin zelf op eigen initiatief om ondersteuning bij de boekhouding heeft gevraagd!

Gijs van Dijk en de PvdA Venray vinden het daarom belangrijk dat er aandacht is voor de financiële gevolgen van regelingen die elkaar tegenwerken. Dat geldt zeker ook voor alle regelingen rondom werk en het vinden van werk. Want voor de PvdA verdient iedereen een goede kans in het leven. Alleen zo kun je je verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan ons land. Want iedereen doet mee!